Her er det foreløbige program for ”COGCI-visit” på DMI den 8/1.

 

13:00-13:15

Anne Mette Jørgensen: En generel oversigt over DMI med fokus
på Forskningsafdelingens aktiviteter.

13:15-13:45

Eigil Kaas: Aktiviteter i Forskningsafdelingens Klimasektion
samt et par af de nyeste resultater.

13:45-14:15

Henrik Veddel: HIRLAM systemet.

14:15-14:45

Rundvisning i DMI's Vejrtjeneste

14:45-15:15

Peter Hjort Lauritzen: Et nyt nøjagtigt advektionsskema til
brug for transport af kemiske tracer's og atmosfæriske dynamiske variable.

15:15-15:45

Philip Kruse Jakobsen: Transformation of water-masses in the
Arctic Mediterranean as part of the thermohaline circulation:
benchmarking a global OGCM.