Til COGCI- netværket

 

 

Vedrørende

 

 COGCI Velux Visiting Professorer

 

2005

 

Hermed indkaldes tilkendegivelser om støtte  til gæsteforskere i 2005. Der kan søges om dækning af rejser, opholdsudgifter, honorarer og dagpenge. Det er muligt at søge om midler til flere kortere ophold af den samme person i forbindelse med forskningssamarbejde.

 

Gæsterne skal indgå i instituttets/institutionens COGCI-relaterede aktiviteter, og det forventes at der under opholdet holdes mindst ét foredrag/seminar, der henvender sig til COGCI-netværket og COGCI’s ph.d- studerende. Endvidere skal der aflægges en kort rapport over forløbet af opholdet.

 

”Ansøgninger”, inklusive et CV for gæsten, stiles til

 

Lektor Flemming M Nicolaisen, Kemisk Institut, Universitetsparken 5, 2100 Kbh.

 

eller

 

[email protected]

 

Der kan søges løbende, men af hensyn til en hensigtsmæssig anvendelse af midlerne er deadline for tilkendegivelser 1. marts 2005.

 

 

 

KI januar 2004/nic