Til COGCI- netværket

Vedrørende

 COGCI Velux Visiting Professorer

Hermed indkaldes tilkendegivelser om støtte  til gæsteforskere i perioden april 2004 – december 2004 (inkl.). Der kan søges om dækning af rejser, opholdsudgifter, honorarer og dagpenge. Det er muligt at søge om midler til flere kortere ophold af den samme person i forbindelse med forskningssamarbejde.

Gæsterne skal indgå i instituttets/institutionens COGCI-relaterede aktiviteter, og det forventes at der under opholdet holdes mindst ét foredrag/seminar, der henvender sig til COGCI-netværket og COGCI’s ph.d- studerende. Endvidere skal der aflægges en kort rapport over forløbet af opholdet.

”Ansøgninger”, inklusive et CV for gæsten, stiles til

Lektor Flemming M Nicolaisen, Kemisk Institut, Universitetsparken 5, 2100 Kbh.

eller

[email protected]

Der kan søges løbende, men af hensyn til en hensigtsmæssig anvendelse af midlerne er deadline for tilkendegivelser 1. marts 2004.

PS: Da midlerne i den ny periode er betydeligt færre end sidst foreslår jeg et loft på 15.000 kr. pr gæst..

KI januar 2004/nic