Interessegruppen for Gasanalyse, Dansk Selskab for Miljøkemi og COGCI

 

afholder temamødet

 

Global opvarmning – fup eller fakta?

 

Den offentlige debat om global opvarmning og klimaforandringer foregår med stadig større intensitet. Vi har inviteret en samling danske eksperter til at belyse problemstillingen ud fra forskellige synsvinkler baseret på facts !

Torsdag den 19. april 2001 kl. 13.00-17:00

 

Auditoriet, Rockefeller, Juliane Maries Vej 30, 2100 København Ø

Alle er velkomne

Program:

 

13.00

Introduktion        

Ole John Nielsen, Københavns Universitet

13.05

Global opvarmning – hvad ved vi?

Jes Fenger, Danmarks Miljøundersøgelser

13.30

Naturlige klimavariationer gennem tiden.

Claus Uffe Hammer, Københavns Universitet

14.10

Isotopteknik til undersøgelse af årsager til CO2 stigningen i atmosfæren.

Christian Lohse, Odense Universitet

13.50

Klimamodeller

Jens Hesselbjerg, Danmarks Meteorologiske Institut

14.30

Kaffepause

 

15.00

Bliver polarisen tyndere?

Dorthe Dahl-Jensen, Københavns Universitet

15.20

Kan drivhuseffekten hæmmes ved skovdrift?

Kim Pilegaard, Forskningscenter Risø

15.50

Naturlige og menneskeskabte klimapåvirkninger: Hvad er vigtigst?

Peter Laut, Danmarks Tekniske Universitet

16.10

Er kosmisk stråling årsag til klimaforandringer?

Eigil Friis Christensen, Dansk Rumforskningsinstitut

16.30

Diskussion

Ole John Nielsen, Københavns Universitet

17.00

Afslutning

 

 

 

Der er ingen mødeafgift. Tilmelding foretages senest den 4. april 2001 til

 

 

Jes Henningsen

DFM 

Matematiktorvet, Bygning 307

2800 Lyngby

Tlf.4525 5865, email: [email protected] 

Matthew S. Johnson
Københavns Universitet (KLV)
Universitetsparken 5

2100 København Ø
Tlf.: 3532 0303  e-mail: [email protected]